ร่วมกันสนับสนุนกัญชาเทียบเท่าเหล้าเบียร์บุหรี่

หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติด และประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทำให้มีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับกัญชาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งร้านขายผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชา อุปกรณ์การปลูก ฟาร์มและอื่นๆ...