หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติด และประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทำให้มีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับกัญชาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งร้านขายผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชา อุปกรณ์การปลูก ฟาร์มและอื่นๆ แต่ละจังหวัดจึงมีร้านกัญชาเกิดขึ้นมากมาย ในหลายๆร้านก็มีสาขาเพิ่มมากขึ้นทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆจังหวัด และทำให้ธุรกิจด้านกัญชาเติบโตขึ้น

แต่เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.สาธารณสุข กล่าวออกสื่อว่า จะนำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้ง หลังจาก "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้แก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดประเภท 5 และให้เร่งออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ใช้เฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ เท่านั้น

อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ต้นกัญชาจะไม่ถือว่าเป็นพืชเสพติดแล้ว เป็นเพียงพืชชนิดหนึ่งเท่านั้น

แต่ยังจะมีกฏกระทรวงมาควบคุมที่พื้นฐานต้นกัญชายังเป็นพืชเสพติด ไม่ได้เป็นแบบพืชทั่วไป เพิ่มความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากขึ้นจึงทำให้เกิดความสับสนเดือดร้อน และประชาชน (ส่วนใหญ่) ยังเข้าถึงได้ยาก ทั้งผู้ป่วยและเกษตรกรไปจนถึงปัญหาภาคธุรกิจที่ต้องแก้ไข
และแน่นอนว่าทาง Thaiweedland.com ต้องการร่วมสนับสนุนการคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นสารเสพติด และอยากให้กัญชาเทียบเท่ากับเหล้าเบียร์และบุหรี่ เพราะธุรกิจกัญชาสามารถสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนมากมาย และสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ทาง Thaiweedland.com จึงอยากสนันสนุนการคัดค้านอย่างเต็มที่ ทางเราพร้อมผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่ออิสระของพี่น้องชาวกัญชาทุกคน

ร่วมกันสนับสนุนผ่านแฮชแท็ก

#สนับสนุนกัญชาเทียบเท่าเหล้าเบียร์บุหรี่
#กัญชาเทียบเท่าเหล้าเบียร์บุหรี่

#ไม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

และร่วมกันลงชื่อเพื่อคัดค้านผ่าน Change.org​ 🖊️:  https://chng.it/RtY4x9GbjQ

#thaiweedland #thaiweedlandmovement #weed #weedinthai #cannabis #cannabisinthai